AVDL - Alles voor de leute

FICTIEF BESTUUR VAN DE STAD EEKLO

Ontstaan

AVDL werd gesticht in 1965 door een aantal café-vrienden die hun regelmatig samenkomen wilden formaliseren in clubverband. 
Als naam werd gekozen voor "Fictief Bestuur der Stad Eeklo - Alles voor de leute". 
De club zou bestaan uit 15 leden naar analogie met het toenmalig  stadsbestuur van Eeklo, waaronder een burgemeester, 7 schepenen en 7 raadsleden.
Deze naamkeuze was allicht "eine Spielerei “ want het was zeker niet de bedoeling om aan politiek te doen. 
In de oorspronkelijke statuten werd geen doel vermeld maar het woordje "leute" in de clubnaam wijst duidelijk in welke richting de stichters dachten.